Rok 2020 nám toho hodně vzal, ale i dal….

Až když o něco přijdeme, začneme si toho Více Vážit, Být Vděční a pak se Radujeme i z Maličkostí. Přišli jsme o tak běžné věci, zážitky…nemůžeme najednou kdykoli…cokoli – vídat např. své blízké, objímat se s nimi, podávat si ruku při setkávání či loučení, nevidíme úsměvy lidí ve tváři, nemůžeme si povídat s lidmi, které potkáme. Někteří nemohou pracovat, studovat, sportovat, trávit čas s rodinou kdekoli by se jim líbilo.   Nemůžeme se volně pohybovat, volně dýchat. 

Naučili jsme se být jako rodina více spolu, zpomalili jsme, změnili se nám životní hodnoty.

Nikdo nevíme, co nám přinese rok 2021.

Můžeme Věřit, být Vděční, Pokorní, mít Pozitivní mysl, být Laskaví, Radovat se z Maličkostí a zažívat Lásku ve všech jejich podobách 

Zkrátka ať rok 2021 prožijeme všichni ve Zdraví a Naplno 

7 dní pro lepší život

Online Program 7 Dní Pro Lepší Život aktuálně probíhá, Chcete se jej příště účastnit? Není nic jednoduššího. Stačí se přihlásit v tlačítku níže na čekací listinu.

You have Successfully Subscribed!

21 dní pro lepší život

Online Program 21 Dní Pro Lepší Život aktuálně probíhá, Chcete se jej příště účastnit? Není nic jednoduššího. Stačí se přihlásit v tlačítku níže na čekací listinu.

You have Successfully Subscribed!